Emtia (Yük) Sigortaları

Yükünüz sizin için ne kadar değerliyse, bizim için de o kadar değerlidir. Sigorta sektörüne yepyeni bir anlayış getiren HDI Sigorta, tüm ithalat, ihracat ve yurt içi yük sevkiyatlarınızda istediğiniz teminat türüne göre sizlere hizmet vermektedir.

İthalat ve/veya ihracatla iştigal eden tüm şirketler bilir ki ithal veya ihraç edilen yük alıcısına ulaşmadan o ithalat veya ihracat işlemi tamamlanmış sayılmaz. Yolda yükün başına gelebilecek birçok rizikonun mevcut olması, hukuken mecbur olmasalar da teamülen sigorta yaptırmaya mecbur olmalarına neden olmaktadır. İlk nakliyat poliçelerinin, bundan yaklaşık 700 yıl önce, 1300’lü yıllarda yapılmış olması da, ithalat veya ihracat sürecinin ne kadar riskli olduğunun bir göstergesidir.

Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir. HDI Sigorta, emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları

Kara, deniz, hava ve demir yolu ile taşımacılık yapan nakliyatçı firmaların, taşıdıkları malın sahibine karşı büyük sorumlulukları vardır. Taşıma konusu malların, taşıyıcının sorumluluğundayken herhangi bir tehlikeye maruz kalması, hasar veya ziyana uğraması neticesinde ortaya çıkan taşıyıcının sorumluluğu, bir limit dahilinde bu sigorta ile teminat altına alınır.

Şirketimizde Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi CMR denilen “Kara Yoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sözleşmesi” ile ilgili hukuki sorumluluk sigortası, ikincisi de Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasıdır

CMR Sigortaları:
CMR Sigortaları, uluslararası taşıyıcı firmaların, taşımayı taahhüt ettiği mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak sorumluluklarını, CMR Konvansiyonu Hükümleri tahtında temin eden sigortalardır. HDI Sigorta AŞ, yaptığı uluslararası taşımalardan dolayı, taşıyıcının CMR Konvansiyonuna göre sorumlu olamayacağı bir talepte bulunulduğu ve taşıyıcı aleyhine bir dava açıldığı hallerde, sigortalısına hukuk asistans desteği sağlayarak avukatlık ücreti ile dava masraflarını ödeyerek, hukuki sürecin tamamında taşıyanın yani sigortalısının yanında olmaktadır.

Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları:
Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları, Türkiye sınırları içinde taşımacılık yapan firmaların, özmal veya kiraladıkları araçlarla taşımayı taahhüt ettikleri yüklere, sigorta sözleşmesinde temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak yasal sorumluluklarını, sigorta sözleşmesinde mutabık kalınmış şartlar ve limitler çerçevesinde temin eden sigortalardır. Şirketimiz bu iki üründe taşıyıcının ihtiyacına yönelik olarak, standart teminatların dışında ek teminatlar sunarak sigortalısının her an yanında olan genişletilmiş ürünler oluşturmaktadır.

Kıymet Sigortaları

Tüm bankalar ve kıymetli yükü olan özel kurumlar, poliçenizi HDI Sigorta’dan yaptırın, rahat uyuyun!

Deniz, kara veya hava yolu ile kişiler beraberinde taşınan nakit para, külçe altın, gümüş ve bunlardan basılmış para veya sikke, mücevher, tahvil, bono, senet, çek gibi değerli kağıtlar ile döviz ve efektiflerin nakillerinde kıymet poliçeleri yaptırılır.

Bu tip sigortalarda sevkiyat kişiler refakatinde yapılıyorsa, “Kıymet Poliçesi Genel Şartları, silahlı gasp ve soygun dahil, ancak memur emniyeti suistimali hariç” şartı uygulanır. Eğer sevkiyat posta yoluyla yapılıyorsa, bu şarta “her türlü kısmen ve tamamen çalınma, adem-i teslim ve kaybolma hariç” ibaresi eklenir.

Yat Sigortaları

Güzel bir yaz günü, tam da mavi tur planları yaparken, yatınızın hasarlanması sonucu bu sorunla ilgilenmek istemiyorsanız, mutlaka görüşelim. Size, sadece yaz aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca kesintisiz teminat sağlayan Yat Poliçelerimiz ile tanışın, tüm sorunlarınızla biz ilgilenelim, siz mavi tura çıkın.

Teminat Kapsamı
Bu sigorta türü, tekne/yat ve bunların makinelerinin, poliçede yazılı olan coğrafi alana uygun olarak, seyrüsefer halinde veya yatma mahallinde veya çekek yerine çekilirken veya indirilirken veya karada çekiliyken karşılaşabileceği risklere teminat verir.

HDI Sigorta, yaptığı yat poliçesiyle sadece sizin yatınıza değil, belirli bir limite kadar, çarpıştığınız diğer yat veya rıhtımların veyahut 3. şahısların başına gelebilecek tüm risklere karşı da teminat verir.

İsteğinize göre, yatlar için verdiğimiz teminatlar:

 • Tam Ziyan Teminatı
 • Institute Yacht Clauses 1.11.85
 • Harp ve Grev Teminatı

İhtiyacın olan trafik veya kasko sigortasını tespit et.

  İhtiyacınıza uygun konut ve deprem sigortalarını tespit edelim.

   Gelişmiş seçeneklerle hayat sigortalarını keşfedin.

    Ailenizi ve kendinizi masrafları düşünmeden güvenceye alın.

     945+ Reviews

     İDS ile hayatın emin ellerde!

     hayatını ve sevdiğin her şeyi ids ile güvenceye al.

     İDS Sigorta olarak sunduğumuz fırsatlar hakkında hemen bilgi alın. Form bırakın, biz size dönelim.

     HANGİ SİGORTAYA İHTİYACIN OLDUĞUNA KARAR VEREMİYOR MUSUN?

     Danışmanlarımıza Ulaş

     0232 425 4375