İnşaat All Risks Sigortası

İnşaat Sigortaları, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin inşaat sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Teminat Kapsamı

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Sel-Seylap
 • Toprak çökmesi ve kayması
 • Kar ağırlığı
 • Çığ, Fırtına, Kasırga
 • Deprem
 • Uçak ve uçaktan parça düşmesi, Araç çarpması
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir.

 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
 • İnşaat Makineleri (CPM)
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • Bakım Devresi Klozu
 • Üçüncü Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Mevcut Tesisler
 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
 • Kusurlu Dizayn

Montaj All Risks Sigortası

Montaj Sigortaları bu sigorta ile teminat kapsamına alınan değerlerin, montaj sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple göreceği herhangi bir zayi ve hasara uğraması halini temin eder.

Teminat Kapsamı

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Sel-Seylap
 • Toprak çökmesi ve kayması
 • Kar ağırlığı
 • Çığ, Fırtına, Kasırga
 • Deprem
 • Uçak ve uçaktan parça düşmesi, Araç çarpması
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Tecrübe Devresi (4 Hafta)

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir.

 • Geçici Şantiye Tesisleri (CPE)
 • İnşaat Makineleri (CPM)
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • Bakım Devresi Klozu
 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Mevcut Tesisler
 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
 • Kusurlu Dizayn

Makine Kırılması Sigortası

İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle uğradığı zararları temin eder.

Teminat Kapsamı

 • İşletme kazalarından,
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından,
 • Yağlama kusurlarından,
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,
 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,
 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,
 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden,
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir.

 • Hareketli Makine
 • Hareketli Makineler için Geniş Kasko    
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Teminat Kapsamı

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı dizayn ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her nev’i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isden,
 • Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

Ek Teminatlar

Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir.

 • Seyyar ve Taşınabilir Cihazlar
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

İhtiyacın olan trafik veya kasko sigortasını tespit et.

  İhtiyacınıza uygun konut ve deprem sigortalarını tespit edelim.

   Gelişmiş seçeneklerle hayat sigortalarını keşfedin.

    Ailenizi ve kendinizi masrafları düşünmeden güvenceye alın.

     945+ Reviews

     İDS ile hayatın emin ellerde!

     hayatını ve sevdiğin her şeyi ids ile güvenceye al.

     İDS Sigorta olarak sunduğumuz fırsatlar hakkında hemen bilgi alın. Form bırakın, biz size dönelim.

     HANGİ SİGORTAYA İHTİYACIN OLDUĞUNA KARAR VEREMİYOR MUSUN?

     Danışmanlarımıza Ulaş

     0232 425 4375