Genişletilmiş Kasko Sigorta poliçeniz; çarpma, devrilme, yanma, çalınma, gibi zararlar karşısında aracınızı güvence altına alıyor. Ayrıca bu sigorta size, aşağıda belirttiğimiz geniş kapsamlı teminatları da standart olarak sunuyor.

Aracım Güvende Genişletilmiş Kasko Poliçesi’nin içerdiği teminatlar

» Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması
» Kötü niyetli hareketler
» Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör
» Deprem ve diğer doğal afetler
» Sel ve su baskını
» Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar
» Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar
» Aracın asıl anahtarla çalınması
» Sıfır araçlarda anahtar teslim teminatı
» Kıymet kazanma
» Hasarda ikame primi alınmaması
» Mini Onarım Hizmeti
» Hayvanların araca vereceği zararlar
» İkame araç hizmeti

7 gün 24 saat hizmetlerimiz

 • Online eksper tayini
 • Hasar ihbarı alma ve Hasar süreç takibi
 • Yol Yardım Hizmetleri
 • Acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmeti
 • Hukuksal Danışmanlık Hizmeti
 • Cam değiştirme hizmeti
 • Bilgi danışmanlık hizmeti

Yurtdışı Teminatı

Turkland Sigorta’da, poliçede belirtilen süre içinde aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarlar da teminat altına alınmaktadır.

Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Taşınması  

Turkland Sigorta, aracınızın, kurallara uygun bir şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararları karşılar.

Yurt Çapında Yaygın “Anlaşmalı Servis İstasyonları” ve Orijinal Parça Kullanımı

Bir kaza anında aracınız, Anlaşmalı Servis İstasyonlarından uygun göreceğiniz birine tarafınızca veya tarafımızca ulaştırıldıktan sonra, sadece gerekli evrakların servise teslim edilmesi ile hiçbir ücret ödenmeksizin tamir edilmiş aracınızı teslim alabilirsiniz. 
Sigortalı aracın onarım yerini, orijinal veya eşdeğer parça kullanımını seçmekte serbesttir.

Aracın Asıl Anahtarla Çalınması

Turkland Sigorta, kullanım tarzı hususi ve kamyonet olan sigortalı aracın asıl anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziya ve hasarları karşılamaktadır..

Anahtar Kaybı Teminatı

Turkland Sigorta, araç anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için anahtarların kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilme masraflarını karşılamaktadır.

Kişisel Eşya Teminatı

Turkland Sigorta, hususi araçlarda bırakılan veya unutulan özel eşyaları da güvence altına almaktadır. Araç içinde kilitli bulunan özel eşyalar, olay akabinde tutturulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda yazması durumunda (nakit para, mücevherat, cep telefonu ve ticari emtea hariç) teminata dahil edilebilir. (Elektronik cihazlara bagajda kilitli bulunma şartı ile teminat verilir.)

Aksesuar Teminatı

Turkland Sigorta, aracınızda bulunan orijinal aksesuarları teminata dahil edip, standart fabrika çıkışında olmayan ilave aksesuarları bedelleri belirtilmek ve primi alınmak şartı ile teminat altına alır.

Yanlış akaryakıt dolumu

Sigortalı aracın akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken, pompacının yakıt ikmali sırasında kasıtlı ve kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve masraflar karşılanmaktadır.

Anahtar Teslim Değeri Teminatı

Poliçede detayları kayıtlı birinci el, sıfır km aracın; ruhsatta kayıtlı trafiğe çıkış tarihi ile poliçe tanzim tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması şartı ile poliçe süresi içinde meydana gelen bir hasar neticesi tam hasarlı sayılması halinde ödenecek tazminat miktarının hesaplanmasında, aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın piyasada ilan edilmiş olan peşin anahtar teslim değeri baz alınacaktır.

İkame Kiralık Araç Teminatı

Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 24 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca; eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 7 güne kadar ve yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. (İkame araç hususi otolara ve 3.500 kg. aşmayan (1+4) yolcu kapasitesine sahip hususi amaçlı kullanılan kamyonetlere  verilmektedir.

Kaskoda Eskime Payı Düşülmüyor

Turkland  Sigorta, 10 yaşına kadar olan tüm kullanım tarzındaki araçlarda hasar gören parçanın yerine yenisi takıldığında aracınızın kazandığı değere karşılık hasar ödemesinde kesinti yapmıyor.

Hasarda İkame Primi Alınmıyor

Turkland Sigorta tarafından, hasar sonrası eksilen rayiç değer hasar ek belgesi düzenlenmeksizin otomatik olarak eski seviyesine yükseltilir. (Aksesuar, ses ve görüntü cihazları vb. hariç)

Hasarsızlık İndirimi Bozulmaz 

A) Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi durumunda, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
B) 0 rüculu hasarlarda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz.
C) Şirketimizde veya başka bir sigorta şirketinde sona eren kasko poliçesini zamanında yenileyemeyen araç sahiplerine; azami 6 aya kadar bir üst kademe hasarsızlık indirimi uygulanır.

Turkland Mini Onarım Hizmeti
Turkland Mini Onarım Hizmeti, poliçenizin geçerli olduğu süre boyunca oluşabilecek, küçük ölçekli hasarların ücret talep edilmeksizin giderilmesi hizmetidir. Mini Onarım Hizmeti kapsamına giren Auto King Servis İstasyonları’nda Amerikan menşeli know- how, ekipman ve malzemelerle giderilmekte, kullanılan özel tamir teknikleri sayesinde aracın orijinalliği korunmaktadır.

Turkland Sigorta Mini Onarım Hizmeti’nden hasarınızla ilgili zabıt, tutanak ya da ekspertiz bulunmaksızın faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu hizmetten yararlanmanız durumunda mevcut hasarsızlık indirimi etkilenmez.

Turkland Mini Onarım Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri şunlardır:

» Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm çapa kadar )
» Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm çapa kadar )
» Boya Tamiri ( Tampon sıyrıkları, anahtar çizikleri, kapı vurukları )
» Döşeme Tamiri ( Deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki yanık, yırtık, çizikler )
» Ön Cam Tamiri ( Her tipte kırıklar, 10 cm’ye kadar çatlaklar )
» Leke çıkarma ( Deri, vinil, döşeme kumaşları ve halı malzemelerdeki 5cm’ye kadar lekeler )
» Plastik Tampon Tamiri ( Göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar )

Hukuksal Koruma Teminatı

Kasko sigorta teminatına dahil bir hasar ve bu hasara konu olay sebebiyle, sigortalı ile üçüncü kişiler arasında ortaya çıkabilecek hukuksal sorunların çözümüne yönelik vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı masrafları, poliçede yazılı Hukuksal Koruma Teminatı limitleri dahilinde karşılanır.

Ferdi Kaza Koltuk Teminatı  

Turkland Sigorta, araçta seyahat eden sürücü ve yolcuları bir kaza sonucu maruz kalacağı vefat ve daimi maluliyet hallerine karşı poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır.

Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile;

» Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları,
» Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sebebiyle sigortalının uğrayacağı bedeni zararlar teminat kapsamına alınabilir.

İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı

Turkland Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Manevi zararlar isteğe bağlı olarak karşılanmaktadır.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Turkland Sigorta; Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında yük taşımaya mahsus araçlara, isteğe bağlı olarak verilebilecek yurtiçi taşıyıcı sorumluluk teminatı (kamyon klozu) aşağıda sayılan rizikolar sonucunda taşıyıcının 3. şahıslara karşı hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve hasarları temin eder.

Tıbbı Yardım ve Danışma Hizmeti

Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalının veya birlikte ikamet ettiği yakınlarının karşılaştığı sağlık problemleri konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane, ve nöbetçi eczane iletişim bilgileri bildirilir.

Ambulans Gönderilmesi

Sigortalının bedeni yaralanması veya ciddi bir hastalık durumunda T Sigorta , naklin aynı il sınırılarında olması kaydı ile bir yıl içinde limitsiz olarak müşterinin bulunduğu noktaya doktor veya kara ambulansı gönderir ve tedavinin yapılabileceği en yakın hastaneye naklini sağlar.

Nakil esnasında ilk müdahale amaçlı kullanılan her türlü sarf malzemesi ve ilaç bedeli T sigorta tarafından karşılanır.

Hukuksal Danışma Hattı

Sigortalının T-Sigorta Acil Yardım Hattını araması ve hukuki işlemler hakkında bilgi alması maksadıyla talepte bulunması halinde T-Sigorta uzman avukat ile sigortalı arasında konferans görüştürme yapacak ve gerekli bilgilendirmeye aracı olacaktır. Bu hizmet yalnızca danışma ve bilgilendirme amaçlıdır.

Dar Kapsamlı Kasko Sigortası

Ben aracımı çok kullanmam diyenlere, özel fiyatlı kasko sigortası…
Aracını sadece belli saatlerde, belli günlerde hatta bazen sadece belli aylarda kullanan kişiler için genişletilmiş kasko sigortasına göre, son derece uygun fiyatlarla bir araç sigortası sunmaktayız. İhtiyacınıza göre şekillenebilecek bu sigorta ile, gerçek risklerinizi satın alarak, gereğinden fazla prim ödemekten kurtulmuş olacaksınız.

Bu teminat kapsamında;

» Sigortalı aracın, Yanması, Çalınması, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Terör, Deprem, Sel ve Su baskını sebebi ile uğrayacağı hasarlar sigorta edilmektedir.
» Sigortaya, araç içinde seyahat eden yolcular için 24 saat tıbbi ve hukuksal danışmanlık,
» Araç içinde meydana gelebilecek kazalarda ambulans hizmeti de verilmektedir.
» Ayrıca isteğe bağlı Dar Kapsamlı Kasko poliçesine; İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Hukuksal Koruma teminatı da teminata dahil edilebilir. 
» Tıbbı Yardım ve Danışma Hizmeti
» Ambulans Gönderilmesi
» Hukuksal Danışma Hattı

Aracını bugüne kadar maddi nedenlerle veya aracı eski model olduğu için uygun fiyatla sigorta yaptıramayan araç sahipleri için son derece avantajlı bir poliçedir. 

» Dar Kapsamlı Kasko Poliçesinden her yaştaki Hususi ve Kamyonet kullanım tarzındaki tüm araçlar yararlanabilir.
» Poliçeye trafik poliçesi üzerinde kayıtlı hasarsızlık indirimi oranı kadar özel bir indirim de uygulanmaktadır. 
» Şirketimizden dar kapsamlı kasko yaptıran ve hasarı olmayan sigortalılara, 1 yıl sonra poliçelerini Genişletilmiş kasko olarak yenilemeleri halinde % 30 hasarsızlık indirimi uygulaması yapılmaktadır.

Dar Kapsamlı Kasko poliçesi satın alan sigortalının küçük ölçekli çarpma hasarları da Mini Tamir Hizmetleri kapsamında karşılanmaktadır.

Mini Tamir Hizmeti

Sigortalı taşıtta dış darbeler sonucu meydana gelebilecek küçük ölçekli hasarlar, Mini Tamir Servis Merkezlerinde bedelsiz olarak giderilmektedir. Mini tamir kullanılması sadece beyana dayalı olup, hasarla ilgili evrak gerektirmez, hasar dosyası açılmaz.

Turkland Mini Onarım Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri şunlardır:

» Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm çapa kadar )
» Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm çapa kadar )
» Boya Tamiri ( Tampon sıyrıkları, anahtar çizikleri, kapı vurukları )
» Döşeme Tamiri ( Deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki yanık, yırtık, çizikler )
» Ön Cam Tamiri ( Her tipte kırıklar, 10 cm’ye kadar çatlaklar )
» Leke çıkarma ( Deri, vinil, döşeme kumaşları ve halı malzemelerdeki 5cm’ye kadar lekeler )
» Plastik Tampon Tamiri ( Göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar )

İhtiyacın olan trafik veya kasko sigortasını tespit et.

  İhtiyacınıza uygun konut ve deprem sigortalarını tespit edelim.

   Gelişmiş seçeneklerle hayat sigortalarını keşfedin.

    Ailenizi ve kendinizi masrafları düşünmeden güvenceye alın.

     945+ Reviews

     İDS ile hayatın emin ellerde!

     hayatını ve sevdiğin her şeyi ids ile güvenceye al.

     İDS Sigorta olarak sunduğumuz fırsatlar hakkında hemen bilgi alın. Form bırakın, biz size dönelim.

     HANGİ SİGORTAYA İHTİYACIN OLDUĞUNA KARAR VEREMİYOR MUSUN?

     Danışmanlarımıza Ulaş

     0232 425 4375